Murman-kilder:

MURMAN

МУРМАН

Russlandske kilder:/  Источники:

UOFFISIELL SIDE FOR MURMAN-TERRITORIET           "murman -av norsk: "nordmann"

MURMAN:

 

duma

 

murman

 

pro-murm

 

b-port

 

tv21

VELKOMMEN TIL MURMAN               ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МУРМАН

 

 

 

FRA ENKLAVEN PÅ "NORSK" SIDE AV GRENSEELVA PASVIK MED ET STYKKE HELLIG RUSSISK JORD

 

Utsikt fra Murman mot BorisoGlebsk med kirka og norsk side, Kirkenes lengst bort

 

Området rundt kirka var så viktig for Det Hellige Russland at man ved grensefastsettelsen mellom Sverige/Norge på den ene sida og Russland på den andre i 1826 i bytte ga fra seg hele området øst for Elvenes til Grense Jakobselv, etter at prinsippet var lagt at Pasvikelva skulle være grensa.

 

 

Murman - for fremming av nabolandskunnskap utenom anglo-

saxisk interessesfære, ved tøying av lovlige åpenhetsgrenser

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

 

OM

MURMAN

 

russ.no

 

russ.ru

 

severonline

 

barentsobs

 

 

 
RUSSLAND
 

-

 

 

MURMAN -ideell, uavh. org.

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no