Kilder:

 

 uoff./ opposisjon/ eksil:

RUSSLAND

РОССИЯ

Offisielle kilder:

862 'Væringen' Rurik får kontroll med sete Novgorod.

988 Kristninga av Russland; Vladimir I konverterer.

1147 Moskva grunnlegges.

1236 Aleksandr Nevskij blir Novgorod-fyrste.

1240 Nevskij-seier over svenskene. Mongol-invasjon

1380 Kulikovo-seieren (Donskoj) over mongolene

1480 Frigjøringa av Russland fra mongol-/tatarer

1556 Annektering av Astrakhan og 1552 Kazan

1598 Boris Godunov bryter Rurik-dynastiets arvelinje

1605 Maktvakuum med tronfølgekrise

1613 Romanov-dynastiet ved sønn av Patriarken

1667 Bondeopprør under Stenka Razin -1671

1700 Den store nordiske krigen -1721

1703 Sankt-Peterburg grunnlegges; 1712 hovedstad

1724 Vitenskapsakademiet i S.Peterburg opprettes

1755 Moskva Statsuniversitet grunnlagt

1768 Krig mot Tyrkia -1774

1773 Pugatsjov-opprørene -1774

1812 Seieren over Frankrikes invasjon

1825 Dekabrist-opprøret

1853 Krim-krigen mot bl.a Tyrkia med allierte -1856

1859 Kaukasus ble beseiret

1861 Livegenskapet opphevet (husmannsskap)

1865 Sensuren oppheves

1877 Krig mot det muslimske Tyrkia med allierte

1881 Tsar Aleksandr II myrdes. "Okhrana" opprettes

1899 Bobrikov ny Generalguvernør over Finland.

1903 Den transsibirske jernbanen ferdig e. 12 år

1904 Krig mot Japan med pinlig nederlag 1905

1905 Den symbolske 'blodige søndag'. Reformer

1913 300-år jubileet for Romanov-dynastiet markeres

1914 Første verdenskrig med store taktiske feil

1917 Opprør og maktovertakelse. Keiserhuset i eksil

1920 Et Svakt Russland taper bl.a Svalbard

1941 Tyskland bryter vennskapspakten med "SSSR"

1945 Deling av Europa med USA; "kald krig" -1991

1962 "SSSR" nesten-krig mot USA i Kuba-krisa. Viker

1979 Krig mot det muslimske Afghanistan -1989

1980 Reagan leder den frie verden; press mot SSSR

1991 Unionsoppløsninga 251291 (1922-1991)

1999 Nesten-krig mot USA etter angrepet på Serbia

2008 Motsetning til USA etter innblanding i Georgia

 

TRONFØLGEN FOR IMPERIET RUSSLAND

Keiserhuset Romanov etter 1613

 

innsettelse/født (/død om avvik) (/slektskap om avvik):

 

1613 Mikhail I (1596).

  1619 Filaret (1554-1633) ('Storherre'/Patriark) Far

1645 Aleksej I (1629)

1676 Fjodor III (1661)

1682 Peter I (1672), Imperator 1721.

  1682 Ivan V (1666-1696) (med-regent) Bror

1725 Jekaterina I (1689) Kone

1727 Peter II (1715) Sønnesønn av Peter I (ektesk.1)

1730 Anna I (1693) Datter av Ivan V

1740 Ivan VI (1740-1764) Oldebarn av Ivan V

1741 Elizabet I (1709) Datter av Tsar Peter I

1762 Peter III (1728) Barnebarn av Peter I

1762 Jekaterina II (1729) Kone

1796 Pavel I (1754)

1801 Aleksandr I (1777)

1825 Nikolaj I (1796) Bror (nr.3)

1855 Aleksandr II (1818)

1881 Aleksandr III (1845)

1894 Nikolaj II (1867-1918)

        (Keiser -1917 om abdikasjonen regnes legal)

1918 Kirill -eksil (1876) Sønnesønn av Aleksandr II

1938 Vladimir -eksil (1917)

1992 Maria -eksil (1953)

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

<.......

tilbake

til

Murman

 

 

 

  понятия

   FORSTÅELSER

 

ROSSIA-MURMAN

-ideell, uavh. org.-

 

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no