Kilder:

 

 uoff./ opposisjon/ eksil:

RUSSLAND

РОССИЯ

Offisielle kilder:

 

'Nasjonal' i russlandsk kontekst og russisk språk viser til det som med kunnskaps-bakgrunn fra "nasjonalstater" er nasjonalitet i betydninga folkegruppe. Russere er hovedfolkegruppa i føderasjonen Russland, og naturligvis i nasjonen som ikke har noe annet navn enn på russisk "Rus", men som ikke er allment akseptert å bruke. I visse kontekster gir det likevel mening, som i begrepet "Det Hellige Rus(sland)" (Svjataja Rus). "Russisk" (russkij) brukes da i utgangspunktet kun når det viser til språket russisk. På alt annet -som stat, innbyggere osv, brukes kun "russlender/ russlandsk" (rossijanin/ rossijskij).

 

En vestlig parallell til det viktige skillet mellom russlandsk og russisk finnes ikke. Likevel kan skillet synliggjøres ved forskjellen på "engelsk" og "britisk", der heller ikke England er et utskilt land/ republikk innen Stor-Britannia, kun øvrige subjekter som f.eks Skottland. Også Finland har lignende skille mellom finsk (språk) og finlandsk (stat, innbygger osv), da også Finland har trekk av å være konsituert av såvel svensker som finner.

 

Når det russiske begrepet 'Rus' brukes viser det i motsetning til f.eks "England" også til noe utover grensene for føderasjonen med de offisielle grensene, ofte til det territoriet som i gitt historisk ramme har hatt vesentlig russisk befolkning, eller vært del av Imperiet.

 

Russerne er altså et folkeslag -eller en nasjon- uten land eller grenser, noe som i de siste århundrene har bestemt mye av forholdet mellom land og folk i stats-dannelsene der Russland har inngått.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

<.......

tilbake

til

Murman

 

 

 

  понятия

   FORSTÅELSER

 

ROSSIA-MURMAN

-ideell, uavh. org.-

 

NORDNORSK AVD.:

rossia(a)sever.no