Kilder:

 

 uoff./ opposisjon/ eksil:

RUSSLAND

РОССИЯ

Offisielle kilder:

 

Det russlandske -og særlig russiske- nord regnes kulturhistorisk å ha bevart noe av den eldste kulturarven som finnes i føderasjonen idag, men da særlig på landsbygda.

 

Dette har sammenheng med den både geistlige og verdslige styrken som ble fremmet og bevart gjennom Solovki-klosteret i Kvitsjøen, med tilnærmet statsmakt-funksjoner ut til og dels over grensene til naboland (eksempelvis øst-delen av finnmarksprovinsen ble kristnet fra Solovki-makta).

 

Denne krafta representerte også den konservative russiske åndelige retninga 'gammeltroende' (staroobrjadtsy), som dels overlevde de vestvendte reformene til Tsar Peter I (den Store) på begynnelsen av 1700-tallet.

 

Nord-Russland har ellers aldri vært en enhetlig definert del av føderasjonen, og det er i så måte en nykonstruksjon som oppsto fra år 2000 med opprettelsen av de syv 'president-regionene', der "Nordvest-Russland" med bl.a a Murman og Arkhangel har sin hovedstad i S.Peterburg. Skal disse inndelingene taes med i føderasjonen sin struktur som omtalt på startsida her, kan man tildels snakke om 5 nivåers forvaltning. Disse stor-regionene har imidlertid fortsatt mer preg av kontroll- og overoppsyn, enn forvaltningsnivå.

 

Nord i denne sammenheng er lengre nord enn nevnte stor-region, og omfatter i hovedsak kun Murman, Arkhangel og Nenets, delvis republikken Karelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

<.......

tilbake

til

Murman

 

 

 

 
 

ROSSIA-MURMAN

-ideell, uavh. org.-

 

NORDNORSK AVD.:

rossia(a)sever.no