Kilder:

 

 uoff./ opposisjon/ eksil:

RUSSLAND

РОССИЯ

Offisielle kilder:

 

nyttig informasjon

 

www.barentsobserver.com  I regi av norsk Barentssekretariat finansiert av norske myndigheter

www.russland.no  Strukturer i nord/Russland i regi av Barantsforlag

www.russland.ru  Aktuelt fra nord/Russland i samarbeid med "Flait"

www.severonline.com  Lokalt Russland/nord fra Severonline

www.dom.no  Russisk portal i Norge -samling informasjon og drøfting

 

Vil tillegges flere relevante henvisninger

 

bildet: Utsnitt av Solovki-klosteret i Kvitsjøen

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

<.......

tilbake

til

Murman

 

 

 

  понятия

   FORSTÅELSER

 

ROSSIA-MURMAN

-ideell, uavh. org.-

 

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no