2 ПРИГРАНИЧНЫЕ С РОССИЕЙ ГОРОДА:

KIRKENES КИРКЕНЕС район Сёр–Варангер

VARDØ ВАРДЁ в Сев. ледовитом океане

ДРУГИЕ РАЙОНЫ ANDRE KOMMUNER

ØSTKAPP ВОСТОЧНЫЙ МЫС    

www.varanger.ru

VARANGER  ВАРАНГЕР                       

VEST i øst,

ØST i vest 

ЗАПАД на востоке

ВОСТОК на западе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historie

история

 

 

   idag

   сегодня

 

 

begrensninger

ограничения

 

 

muligheter

возможности

 

 

lenker

ссылки

 

IDAG

 

Stagnasjon og tilbakegang har fortsatt, særlig på kysten, også etter unionsoppløsninga 25.12.91. Dette er forsterket av at effekt av grensenære fortrinn har uteblitt på norsk side, som relativt sett har forblitt bak lukkede grenser. Omstilling innen åpenhet for turisme og ulike investeringer har til sammenligning betydd mye for den raskere veksten i finske grenseøkonomier.

 

Utnyttelse av de naturgitte forholdene på land og vann begrenses av restriksjoner i grensekryssende informasjon og utveksling av varer og tjenester. I motsetning til i uavhengige stater skapes da ikke vekst i grenseøkonomien gjennom omlegging fra militær til sivil "produksjon". Nabolandet Finland har gjennom omlegging og innovasjon skapt vekst og trygghet for sine innbyggere.

 

Gjennom endelig fastsettelse også av sjøgrensa i 2011 kan forventes et brudd med denne trenden i positiv retning. Dette igjen gjenspeiler imidlertid kun forholdet mellom stormaktene og deres systemer, der Norge inngår i ett av dem, men likevel blir tatt seriøst i noen grad som bilateral avtalepartner.

 

СЕГОДНЯ                          Kamera Vardø
 

detaljer om Varanger og situasjonen -aktuelt

подробнее о Варангере и ситуация

 

VajdaGuba