Murman-kilder:

MURMAN

МУРМАН

Russlandske kilder:/  Источники:

UOFFISIELL SIDE FOR MURMAN-TERRITORIET           "murman -av norsk: "nordmann"

MURMAN:

 

duma

 

murman

 

pro-murm

 

b-port

 

tv21

ENERGI

 

 

 

 

 

 

Det vil bli investert betydelige beløp fra rundt 2010 i tilrettelegging for olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. Vestlige selskaper er inkludert i dette arbeidet, tross noe ulike råd i den forbindelse mht sikring av statens interesser, og med henvisning til bra erfaringer med nasjonal kontroll med tilsvarende fra vestlige land. Potensialet for inkludering av norske foretak i arbeidet med tilrettelegging i forbindelse med Sjtokman-utbygginga kan bidra til erkjennelser på norsk side om at interessefelleskapet mellom nabolandene overstiger interessefellesskapet med dets militære allianseleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

 

OM

MURMAN

 

russ.no

 

russ.ru

 

severonline

 

barentsobs

 

ENERGI

 

RUSSLAND
 

-

 

 

MURMAN -ideell, uavh. org.

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no