Murman-kilder:

MURMAN

МУРМАН

Russlandske kilder:/  Источники:

UOFFISIELL SIDE FOR MURMAN-TERRITORIET           "murman -av norsk: "nordmann"

MURMAN:

 

duma

 

murman

 

pro-murm

 

b-port

 

tv21

ETTER SOSIALISMEN

 

 

 

 

I noen år etter unionsoppløsninga 25 desember 1991 ble betydninga av Murman ensidig nedtonet, men etter konstatering av USA og alliansepartneres fortsatte ekspansive nordområdepolitikk ble dette revurdert noe, og behovet for styrking av Forsvarets tilstedeværelse erkjent. Også ressurser som fisk, mineraler og olje har medvirket til dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

ETTER SOSIALISMEN
 

OM

MURMAN

 

russ.no

 

russ.ru

 

severonline

 

barentsobs

 

 

RUSSLAND
 

-

 

 

MURMAN -ideell, uavh. org.

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no