Murman-kilder:

MURMAN

МУРМАН

Russlandske kilder:/  Источники:

UOFFISIELL SIDE FOR MURMAN-TERRITORIET           "murman -av norsk: "nordmann"

MURMAN:

 

duma

 

murman

 

pro-murm

 

b-port

 

tv21

DET HELLIGE

RUSSLAND

DET HELLIGE RUSSLAND                   СВЯТАЯ РУСЬ

I middelalderen ble området brukt som fiske- og fangstområde såvel av pomorer som etterkommere etter vikinger, og var et ingenmannsland. Verken russere eller skandinaver hadde altså noe territorielt krav på området. Grensa mellom Norge/Sverige og Russland ble fastsatt 1826. Nordmenn fra grenseprovinsene emigrerte i en viss grad fra "fattignorge" til den fiskerike Murman-kysten, særlig Tsyp-Navalok på Fiskerhalvøya.

ETT EKSEMPEL PÅ DET GRENSENÆRE

            

T.v.: Det svensknorske krigsskipet Tordenskiold som med en norsk delegasjon på 60 personer fulgte Keiserskipet Svetlana (t.h) til kirkevielsen og omdøpinga av Aleksandrovsk på Murman-kysten 24 juni 1899 (6 juli ny stil). Svetlana med Storfyrst Vladimir besøkte på samme tur Vardø 2 juli. Svetlana ble levert tilbake til Tsar Nikolaj II og to måneder seinere brukt av de to keiserne Nikolaj II og Vilhelm av Tyskland under en stor marineøvelse i Østersjøen. Storfyrst Vladimir var utøvende general og bl.a sjef for Tsarens Garde, i tillegg til å være Tsarens onkel, og skrev sitt navn på "kongestokken" på Vardøhus festning. Storfyrsten er også far til tronpretendenten (eksilkeiseren) Kirill I, og oldefar til dagens tronpretendent i eksil, som i republikanske russlandske media også etter unionsoppløsninga 25.12.91 vesentligst kun benevnes 'overhodet for Romanov-

                                           

Storfyrst Vladimir (1847-1909)

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

 

OM

MURMAN

 

russ.no

 

russ.ru

 

severonline

 

barentsobs

 

 

RUSSLAND
 

-

 

MURMAN -ideell, uavh. org.

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no