Murman-kilder:

MURMAN

МУРМАН

Russlandske kilder:/  Источники:

UOFFISIELL SIDE FOR MURMAN-TERRITORIET           "murman -av norsk: "nordmann"

MURMAN:

 

duma

 

murman

 

pro-murm

 

b-port

 

tv21

DET HELLIGE RUSSLAND:

STORFYRST

VLADIMIR

STORFYRST VLADIMIR                  

< tilbake til "det Hellige Russland"

Storfyrst Vladimir Aleksandrovitsj (1847-1909) ble av mange særlig rundt 1880-tallet ansett som en mer passende tronarving enn sin to år eldre bror Aleksander, utfra sine utpregede intellektuelle evner og lederegenskaper, etter at den begavede kronprinsen Nikolai plutselig døde i Italia i 1865, bare 22 år gammel. Men arvefølgen var ikke endret da attentatet på faren Tsar Aleksander II ("reform-Tsaren") på åpen gate i hovedstaden Sankt-Peterburg skjedde i 1881, og dermed fulgte Aleksander III. Storfyrst Vladimir fortsatte imidlertid å ha stor innflytelse på den utøvende statsledelse inntil han trakk seg fra Forsvaret etter disponeringene av militære styrker mot sivile demonstranter i 1905 ("den blodige søndagen").

    Det finnes opplysninger om at hans sønn Kirill skal ha hatt uoverensstemmelser med Tsaren, og også ha bidratt til hans ukonstitusjonelle "abdikasjon" i mars 1917. Tronfølgelovens objektivitet tilsa likevel hans formelle krav på keisertittelen ved erklæringa av 1922. Etter at Kirill I døde i 1938 hadde sønnen Vladimir tittelen til sin død i 1992. Hans "njet" i 1941 til å brukes av de tyske okkupantene for å fjerne "Sovjet-regimet" er registrert. Han ble etter dette regimets fall begravet i S.Peterburg sammen med de tidligere monarkene.

     Storfytst Vladimir Aleksandrovitsj sitt barnebarn -Vladimir Kirillovitsj (1917-1992)- benyttet en utøvende statssjefs unntaksrett til å utrope sin etterfølger, hans eneste barn Maria Vladimirovna Romanova (f.1953), noe som er konsitusjonelt diskutabelt under status eksil, da denne situasjonen ikke er omtalt i Imperiets reviderte Grunnlov av 1906. Hun har imidlertid hatt ei rolle på 1990-tallet under republikken som det er for tidlig å omtale. Hennes sønn Georgij (f.1981) arbeider ved EU-kommisjonen som atomsikkerhets- og russlandsekspert.

 

Såvel Storfyrstinne Maria som Storfyrst Georgij har de seinere år hatt en halvoffisiell status også i det republikanske Russland. Georgij har i intervjuer med russlandske media yttrykt realistisk beredthet til å tjene sitt land også utenom den monarkiske statsform.

 

     Funksjonen som tronpretendent vektlegges i Russland i ulik grad, utfra såvel politiske som juridiske overlegninger. Statsrettslig er det likevel sikrest hold i utgangspunktet at tronfølgeloven som den forholder seg til ukonstitusjonelle brudd tilkjenner ovennevnte keiserlige høyheter status som i det minste nærmeste pretendenter til den russlandske trone. En alternativ versjon er defacto status som monark (eksil) utfra at monarkiet i Russland verken legitimt eller formelt er opphevet. Denne siste versjonen brukes dels av den keiserlige administrasjonen, i form av "Keiserinne Maria I", men har ikke allmenn presedens i denne typen flergenerasjoners eksil. Det finnes imidlertid ingen allment erkjent betegnelse. Oppslutninga om en alternativ statsform er naturligvis betinget av informasjonsnivået overfor befolkninga, noe som ikke er betydelig idag.

 

Mer informasjon om Russland her

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

 

OM

MURMAN

 

russ.no

 

russ.ru

 

severonline

 

barentsobs

 

 

RUSSLAND
 

-

 

 

MURMAN -ideell, uavh. org.

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no